AB, şirketlerini yabancılara satmak istemiyor

Avrupa Birliği (AB), ülkesinden devlet desteği alan yabancı şirketlerin Avrupa firmalarını satın almalarını ve büyük ölçekli kamu ihalelerine katılmalarını engellemeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, yabancı şirketlere sağlanan sübvansiyonların Tek Pazar’da neden olduğu piyasa aksaklıklarını gidermeye yönelik yeni bir düzenleme hazırladıklarını söyledi.

Avrupa’nın ticaret ve yatırım açısından çok güçlü konumunda olduğunu ifade eden Vestager, 2019 yılında Avrupa’ya 7 trilyon eurodan fazla doğrudan yatırım gerçekleştirildiğini anlattı.

Vestager, açık bir yatırım ortamının inovasyona ve istihdama destek sağladığına işaret ederek, “Açıklık, adil olmayı da gerektirir. Evinizi bir misafire açtığınızda misafirin eşya ve mobilyalarınıza saygı göstermesini beklersiniz. Bu durum Tek Pazar için de aynı biçimde geçerlidir.” diye konuştu.

Hazırladıkları düzenlemenin yabancı bir devlet tarafından desteklenen firmaların adil rekabete zarar vermesini engellemeyi amaçladığına dikkati çeken Vestager, “Avrupa’da faaliyet gösteren şirketler evimizin kurallarına uymalı.” ifadesini kullandı.

Vestager, adil rekabete zarar verecek sübvansiyonlara izin vermeyeceklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: 

Yeni düzenleme ile yabancı ülkelerden destek alan firmaların Avrupa firmalarını satın almalarının önleneceğini vurgulayan Vestager, büyük ölçekli kamu ihalelerine katılan firmaların da aldıkları desteklemeleri açıklamaları gerekeceğini, kriterlere uymayanların ihaleleri alamayacağını anlattı.

Vestager, AB Komisyonu olarak Avrupa’da yabancı destek alan firmaları inceleme yetkisi alacaklarını belirterek, gerektiğinde bu firmaları denetime tabi tutacaklarını ve bu desteğin adil rekabete zarar verip vermediğini belirleyeceklerini ifade etti.

Öncelikle 500 milyon euronun üzerinde ciroya sahip şirket alımları, 50 milyon euronun üzerinde yabancı mali destek alan firmalar, 250 milyon euronun üzerindeki ulaşım ve telekomünikasyon gibi alanlardaki kamu ihalelerine katılanları inceleyeceklerini ifade eden Vestager, AB Komisyonu’nun gerek görmesi halinde daha farklı ve küçük ölçekli piyasa durumlarını da denetleyeceğini anlattı.

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayı gerekiyor.

Düzenlemenin özellikle Avrupa’da aktif faaliyet gösteren Çin şirketlerini hedef aldığı düşünülüyor.

Ekonomi