Beklentilere paralel bilançoya piyasa tepkisi beklenmiyor

Turkcell (#TCELL) 2021 yılı Ocak-Mart dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumlar şirket bilançosu ve hisse senedi üzerinde etkilerini analiz etti.

Şeker Yatırım, Turkcell için 23,00 TL hedef fiyata ‘al’ tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

“AL önerimizi sürdürmekteyiz – Grup’un 1Ç20 sonuçlarının açıklanmasıyla yakın dönem tahminlerimizi hafif revize ederek, ve değerlememizde kullandığımız risksiz faiz oranı varsayımımızı 200 baz puan arttırarak, makroekonomik ve kur tahminlerimizde gerçekleştirdiğimiz güncellemeler ile Turkcell payları için 12 aylık 23.00 TL hedef fiyata ulaşmakta ve AL önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell payları, 2021T 3.0x ve 7.2x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile gelişmekte olan piyasalarda işlem gören eşleniklerinin medyanı 5.2x ve 13.1x’e kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.”

İş Yatırım, Turkcell için 21,62 TL hedef fiyatla ‘al’ tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

“Beklentilere paralel güçlü net kar performansı: Turkcell 1Ç21’de,  bizim tahminimiz 1084 mn TL ve piyasa tahmini 1102 mn TL’ye paralel, 1105 mn TL net kar açıkladı. Geçen seneye kıyasla daha yüksek kaydedilen kur farkı zararları ve vergi giderlerine rağmen, güçlü operasyonel performans ve daha yüksek faiz gelirleri sayesinde net kar 1Ç21’de yıllık bazda %27 artış gösterdi.

Yorum: Beklentiler ile uyumlu gelen sonuçlara piyasanın önemli bir tepki vermesini beklemiyoruz. Şirket bugün sonuçlarla ilgili bir telekonferans düzenleyecek. Şu anda, TCELL için 21,62 TL / hisse hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Hisse, 2021E 3,0x FD/ FAVÖK ve 6,3x F/K çarpanları ucuz seviyelerde ile işlem görüyor.”

Vakıf Yatırım, Turkcell için 26,10 TL hedef fiyatla ‘al’ tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

“1Ç21 döneminde, beklentimiz (1,04 mlr TL) ve piyasa tahmini (1,10 mlr TL) paralelinde, yıllık %27 artışla 1,11 mlr TL net kar açıkladı. Net 410 bin faturalı ve 190 bin ön ödemeli abone kazanımının yanı sıra sabit genişbant ve IPTV hizmetleri de dahil edildiğinde ulaşılan toplam 705 bin abone kazanımı, son 3 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Artan abone bazı, fiyat düzeltmeleri ile birlikte veri ve dijital servis kullanımının katkısıyla şirketin gelirleri,  beklentilere paralel yıllık %17,5 artarak 7,83 mlr TL’ye ulaştı. FAVÖK ise beklentiler doğrultusunda, 3,31 mlr TL’ye yükselirken, yıllık %18 büyüme kaydetti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yatay seyrederek, %42,2 seviyesinde gerçekleşti. Yorum: Şirketin 1Ç21 finansalları operasyonel ve net karlılık tarafında beklentilere paralel gerçekleşirken, şirket hisseleri son bir ayda endeksi %2 yendi. Piyasanın 1Ç21 finansallarına nötr tepki vermesini bekliyoruz. Şirket için 26,10 TL hedef fiyat,  uzun vadeli “AL” ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”  önerilerimizi sürdürüyoruz. “

Ak Yatırım, Turkcell için 21,6 TL hedef fiyatla ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyesini korudu.

Ayrıntılar şu şekilde:

“Turkcell 1Ç21’de beklentilere paralel yıllık bazda %27 artışla 1,1 milyar TL net kar açıkladı. 1Ç21’de oluşan yüksek ertelenmiş vergi gideri nedeniyle, vergi gideri yıllık bazda% 44 artarak 344 milyon TL oldu. Şirket 2020 öngörülerinde bir değişikliğe gitmedi. Hatırlatmak gerekirse, Turkcell 2021 yılında %14-16 gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK (+%14 YoY) ve %20 operasyonel yatırım harcaması /  satış oranı (2020 gerçekleşme: %18,5) öngörüyor. 1Ç21 satış gelirleri beklentilere büyük ölçüde paralel olarak yıllık %18 artışla 7,83 milyar TL oldu. Kurumsal şirketlere satış (+%20 YoY), yurtdışı faaliyetleri (+27% YoY) ve diğer segment gelirlerinin (+52% YoY),  artan katkısı satış büyümesini destekledi. Diğer yandan şirketin ana iş kolunda büyüme, mobil tarafta zayıf abone başına gelir artışı nedeniyle %11’le sınırlı kaldı. Turkcell 1Ç21’de 410 bin yeni faturalı abone kazanımı gerçekleştirdi. Bu rakam son 4 çeyreklik faturalı abone artışını 1.4 milyon seviyesine getirdi. Diğer yandan abone başına yılık gelir artışı görece sınırlı %8 artış gösterdi. Faturalı abone başına gelir artışı yıllık %3 seviyesinde kaldı. Şirketin faturalı tarafta abone başına gelir artışında son 3 çeyrektir belirgin bir zayıflama var. Buna karşın diğer iş kollarından gelen güçlü katkı konsolide rakamları destekliyor. 1Ç21 FAVÖK beklentilere büyük ölçüde paralel yıllık %18 artışla 3.31 milyar TL oldu. FAVÖK marjı,  operasyonel giderlerdeki sıkı kontrol (yıllık yalnızca %4 artış)  neticesinde %42,2 seviyesinden yatay kaldı. Diğer yandan artan servis maliyetleri neticesinde brüt marjı yıllık bazda 2,5 puan geriledi.

Turkcell’in net borcu, olumsuz kur hareketi, artan yatırım harcamaları ve dönemsel artan işletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle 9,0 milyar TL seviyesinden 10,9mlyr TL seviyesine yükseldi. Net borç / FAVÖK oranı da ise 0,7x’den, 0,9x’e yükseldi. Turkcell’in mevcut borçluluk oranı oldukça sağlıklı seviyede ve sektör ortalamalarının oldukça altında. Şirket 1Ç21’i 149 milyon dolar net uzun döviz pozisyonuyla kapattı.

Beklentilere büyük ölçüde paralel gerçekleşen sonuçlara önemi bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. Mobil tarafta, faturalı abone gelir artışında son 3 çeyrektir devam eden zayıflık, çeyreksel sonuçlarda gördüğümüz temel negatif unsur. Mevcut durumda Turkcell için tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz ve 21,6TL fiyat hedefiyle  “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz. Şirket 2021T 3,0 FD/FAVÖK ve 6,7x F/K çarpanıyla oldukça cazip seviyelerde işlem görüyor. Şirketin bünyesindeki değerli şirketleri halka arz veya stratejik ortaklıklarla değerlendirme potansiyelini en önemi olası katalist olarak görüyoruz.”

 

Ekonomi