Beklentilere paralel operasyonel sonuçlar

Beklentilere paralel operasyonel sonuçlar

FINANSGUNDEM.COM

Vakıfbank (#VAKBN) 2021 1. Çeyrek finansal sonuçları ve analizleri yayınlandı. Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde 750 milyon TL net kar açıkladı.

İş Yatırım, Vakıfbank hedef fiyatını 8,00 TL’den 5,80 TL’ye indirirken, ‘al’ tavsiyesini korudu.

İş Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Kapanış (TL) : 3.4 – Hedef Fiyat (TL) : 5.8 – Piyasa Deg.(TL) : 13279 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 56.5    –

VAKBN TI Equity- Öneri: AL Get.Pot.%: 70.58

Vakıfbank yılın ilk çeyreğinde TL 750mn net kar açıkladı. Söz konusu kar rakamı, piyasa beklentisi olan TL 732 mn ve bizim tahminimiz olan TL 740 mn’un hafif üzerinde gerçekleşti. Açıklanan kar rakamı çeyreklik bazda %12 artarken yıllık bazda ise %56 düşmüş olduğunu görüyoruz. Bankanın yıllıklandırılmış çeyrekteki öz kaynak karlılık oranı %6,4 olurken bir önceki çeyreğe göre hafif bir artış göstermiş durumda. Ancak Vakıfbank’ın çeyrekte TL400mn serbest karşılık gideri ayırdığını ve bu rakam düzeltilmiş olsaydı karın TL 1,1 milyarın üzerinde gelebileceğini görüyoruz. Beklendiği gibi ana faaliyet gelirleri keskin düşüş gösteren marjlar nedeniyle baskı altında kalırken, ani yükselen fonlama giderlerinin marjları %2’nin altına çektiğini görüyoruz. Yönetimin de vurguladığı üzere ilk çeyrekte görülen marj düzeyi muhtemelen 2021’nin en düşük seviyesi olacak ve bundan sonraki çeyreklerde marjın kademeli olarak güçlendiğini göreceğiz. Brüt karşılık giderleri yüksek seyretse de net bazda (tahsilat ve iptaller sonrası) karşılık giderinin negatif olduğunu görüyoruz. Net ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik bazda artış gösterirken faaliyet giderleri ise bir önceki çeyreğe göre bir miktar düşerek karlılığı desteklemiş gözüküyor.

Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr düzeyde olmasını bekliyoruz

Beklentilere yakın gerçekleşen ilk çeyrek kar sonuçlarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Ancak marjların ilk çeyrekte dibi görmesi ve bundan sonraki çeyreklerde kademeli iyileşmelerin olacak olması nedeniyle karlılık yılın geri kalan kısmında daha kuvvetli olacak. Şu aşamada tüm yıl için öngörülen %3 net faiz marj hedefi korunuyor. Bizce sonuçların olumlu taraflarından bir tanesi aktif kalite gelişiminin hedeflendiği gibi iyi bir doğrultuda devam ediyor olması olarak görülmeli. Vakıfbank için hedef piyasa değerimizi TL 8’den TL 5,8 seviyesine düşürüyoruz ancak yüksek artış potansiyelinin devam etmesi sebebiyle AL tavsiyemizi koruyoruz.”

Deniz Yatırım, Vakıfbank için 4,50 TL hedef fiyatını ve ‘al’  tavsiyesini korudu.

Deniz Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Tavsiye AL

Fiyat/Hisse TRY3.40

Hedef Fiyat/Hisse TRY4.50

Getiri Potansiyeli 32%

HAO 16%

Piyasa değeri TRY13,279 mln

VAKBN 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / nötr

Vakıf Bank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında bizim ve piyasa beklentisine paralel olarak 750 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %12 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %56 oranında daralmış, dönemsel özsermaye karlılığı %6,4 olarak gerçekleşmiştir. Banka bu dönemde 400 milyon TL serbest karşılık ayırmış ve toplam serbest karşılık tutarı 1,472 milyon TL’ye yükselmiştir.

Vakıf Bank için AL önerimizi ve hisse başına 4.50 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 tahminlerimize göre 0.26x F/DD ve 2.83x F/K çarpanları ile işlem gören Vakıf Bank hisselerinin önemli bir getiri sunduğu görüşündeyiz. Bu nedenle hisse için AL olan önerimizi koruyoruz. 2021 yılının Vakıf Bank için bir soluklanma dönemi olabileceği fikrindeyiz. Bununla birlikte TL fonlama maliyetlerindeki olası gerilemeye en hızlı ve kuvvetli bir şekilde Vakıf Bank’ın tepki verebileceği düşüncesindeyiz.

Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için sırası ile %14.2 ve %79.0), 1Ç21’de ayırdığı 400 milyon TL ile birlikte 1,472 milyon TL’ye ulaşan toplam serbest karşılık tutarı ve %15.5 seviyesinde bulunan Sermaye Yeterlilik Oranı (Çekirdek SYR: %10.9) ile Vakıf Bank’ın olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.”

Yapı Kredi Yatırım, Vakıfbank için hedef fiyatını 5,30 TL’den 4,00 TL’ye indirirken, ‘tut’ tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“VAKBN – 1Ç21 Finansal Sonuçlar: Beklentilere paralel operasyonel sonuçlar

Vakıfbank’nin net karı 1Ç21’de 750 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 738 milyon TL ve piyasa beklentisi 732 milyon TL).

Net kar bu çeyrekte çeyreklik %12 artış gösterirken, yıllık %56 düşüş kaydetti. 1Ç21 özkaynak karlılığı %6,4 seviyesinde gerçekleşti (2020: %12,6). Banka 1. çeyrekte 400 milyon TL serbest karşılık ayırdı (YKYt: 400 milyon TL) ve toplam serbest karşılık stoğu 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Sonuçlar genel olarak beklentilerimize paralel gerçekleşti.

Marjlar tarafında belirgin bir düşüş gözlemlerken, diğer faaliyet gelirlerinden gelen yüksek katkı yıllık karlılık düşüşünü sınırlı bir miktar telafi etti.

Özet Görüşümüz

Vakıfbank’nin 1Ç21 net karı piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.

Sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. Banka değerlememizi son dönem gerçekleşen makro ekonomik gelişmeler ışığında güncelledik Bankalar için değerlendirmemizi etkileyen en temel konular: i) Merkez Bankası’nın Mart’ta gerçekleştirdiği 200 baz puan faiz artışı, ii) beklentilerimizden daha yüksek gelişen enflasyon ve kurlar, iii) 2021 ve 2022 için kurumlar vergisinde artış, iv)  bankaların 2021 itibarı ile temettü ödemeye başlamaları, v) özkaynak maliyetini %22 olarak güncellememiz (eski oran %19) oldu. Vakıfbank için TUT tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 4.0TL/pay olarak güncelliyoruz (önceki hedef fiyat 5.30TL). Hedef fiyatımız %18 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Vakıfbank güncel 2021 tahminlerimize göre 0.3x F/DD ve 4.2x F/K oranları ile işlem görmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100’a göre %25 geride kalmıştır.”

 

Ekonomi