Biden’ın ekonomi planına destek büyük

Amerikalılar’ın çoğu varlıklı kesimin ödediği vergilerin ve asgari ücretin arttırılması gibi ülke zenginliklerinin önemli ölçüde yeniden dağıtılması için Başkan Biden tarafından önerilen planı destekliyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçi seçmen Ronald Reagan’dan bu yana parti liderlerinin benimsediği, zenginlere vergi indirimi gibi tavizlerin ekonomiyi canlandırarak toplumun her düzeyine yarar sağlayacağı teorisi konusunda farklı görüşlere sahip.

Biden, Çarşamba günü Kongre’ye hitaben yaptığı konuşmada bu teoriyi eleştirdi ve bunun hiç işe yaramayan bir fikir olduğunu söyledi. Reuters/Ipsos’un anketi ise Biden’ın konuşmasından sonra yapıldı.

Vergi indirimleri ve kurumsal şirketlerle zenginlere sağlanan diğer ekonomik avantajların herkesin yararına olacağı şeklindeki teori, Reagan’ın 1980’li yıllarda ekonomi stratejisinin merkezine koymasının ardından ateşli tartışmalara neden olmuştu.

London School of Economics tarafından 2020 yılında yapılan bir çalışma 18 ülkeden 50 yıl boyunca toplanan verileri incelemiş, bu tür vergi indirimlerinin gelir eşitsizliğini tetiklediği ve işsizlikle ekonomik büyümeye çok az katkı sağladığı sonucuna varmıştı.

Ankete göre bu ekonomi teorisinin Amerika’da işe yaramadığı görüşünde olan yetişkinlerin oranı yüzde 51 iken yüzde 26’sıysa işe yaradığı görüşünde.

10 Cumhuriyetçi’den dördü bunun başarısızlığa uğramış bir teori olduğunu söylerken 10’da üçü ise teoriye olumlu baktıklarını bildirdi. Öte yandan 10 Demokrat’tan yedisi bu ekonomi teorisinin işe yaramadığını söylerken 10’da ikisi işe yaradığını söyledi.

Ankete göre katılımcıların yüzde 73’ü Biden’ın Kongre’de verdiği ekonomik mesajları onayladı.

Ankete göre:

Katılımcıların yüzde 69’u işverenlerin çalışanlarına 12 haftalık ücretli aile izni ve sağlık izni vermesini destekliyor.

Katılımcıların yüzde 65’i devlet üniversitelerinin ilk iki yılının herkes için ücretsiz olmasını destekliyor.

Katılımcıların yüzde 65’i varlıklı kesimin vergilerinin arttırılmasını destekliyor.

Katılımcıların yüzde 64’ü varlıklı kesimin vergi beyanlarına yönelik denetimlerin arttırılmasını destekliyor.

Katılımcıların yüzde 63’ü federal asgari ücretin saatte 15 dolara çıkartılmasını destekliyor.

Yanıtların parti politikalarıyla uyumlu olduğu gözlendi. Demokratların en az 10’da 8’i Biden’ın tüm ekonomi planını desteklerken Cumhuriyetçiler’in yalnızca yarısı destekledi.

Katılımcıların yüzde 60’ı Biden’ın yasa tasarılarını “tarihi” bulduklarını söyledi.

Yüzde 74 ise kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin konuşması sırasında Biden’ın arkasında durmasının “tarihi” olduğu değerlendirmesini yaptı.

Ipsos’un anketi 290’ı Cumhuriyetçi, 360’ı Demokrat bin yetişkinle yapıldı. (amerikaninsesi.com)

 

Ekonomi