Bilanço, anlamlı bir sürpriz içermedi

Bilanço, anlamlı bir sürpriz içermedi

Pegasus (#PGSUS) 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 101 milyon euro net zarar açıklayan şirketin bilançosu için kurum analistlerinin görüşleri ve hisse üzerinde etkisinin değerlendirmeleri şu şekilde:

Yapı Kredi Yatırım, Pegasus 1. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesinde, hedef fiyat ve öneride bir değişikliğe gitmedi. 

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan analiz şu şekilde:

“Pegasus, 1Ç22 UFRS finansallarında, 101 milyon euro net zarar açıkladı. Bizim ve piyasa beklentisine paralel gelen sonuçlar anlamlı bir sürpriz içermezken, Pandemi şartları nedeniyle sert bir şekilde azalan kapasite ve talep şartlarının şirket finansalları üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini gösterdi. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı kalmasını ve ana odağın yurt dışı yolcu trafiğindeki seyir olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Özet Görüşümüz

Yılın en zayıf sezonu olması nedeniyle, 1Ç sonuçları olağan zamanlarda bile yılın tamamı için sınırlı gösterge niteliği taşımaktadır ki,  güncel pandemi şartlarında talep ve gelir görünümü açısından içereceği detaylar daha da sınırlı kalmıştır. Genel olarak havacılık, özel olarak da Pegasus için kalıcı finansal toparlanma ve hisse performansı için en belirleyici unsur dış hat yolcu trafiğindeki seyir olacaktır.

Bu konudaki endişelerimiz devam ettiği için, şimdilik hedef fiyat ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. 

Genel Değerlendirme

Pegasus’un, taşıdığı yolcu sayısı %45, gelirleri ise %57 azaldı. Bu farklılığın gerisinde, öncelikle şirkete düşük marj sağlayan iç hat uçuşlarının artan payı ve dış hat uçuşlarında tarihi dibi işaret eden yolcu başı birim getiri oldu.

Arz edilen bir birim kapasite başına elde edilen gelirler (RASK)  yıllık %37 gerileyerek 1.36 euro cent olurken, akaryakıt dışı birim giderler (CASK), yıllık %15 artışla 2,73 euro cent oldu. Bunun sonucu, şirketin VAFÖK marjı 19 puan gerilemeye -%4,4 oldu.

2021 Mart sonu itibariyle şirketin net borçluluğu 1,72 milyar euro,  geçen yılın aynı döneminde 1,0 milyar düzeyindeydi. Öte yandan,  şirketin elindeki brüt nakit 424 milyon Euro, aylık nakit kullanımı ise 17 milyon euro olmuştur. Şirketin, yakın zamanda ihraç ettiği 375 milyon dolar tahvil sonrası öngörülebilir bir vadede likidite endişelerinin geride kalmasına yol açacaktır.”

Gedik Yatırım, Pegasus 1. çeyrek finansal sonuç değerlendirmesi için hazırlanan analiz şu şekilde:

“Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,1 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %42,0 düşüşle 1,1 milyar TL olmuştur.

FAVÖK 4. çeyrekte 4 milyon TL, 1. çeyrekte faiz, vergi ve amortisman öncesi zararı 85.4 milyon TL eviyesinde gerçekleşmiştir.

Net zararı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %26,13 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net zararı %132,4 artışla 933,2 milyon TL olmuştur.

Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,6 artışla 18 milyar TL olmuştur.

Sonuç

Şirket, 1Ç21’de 1.090 mn TL satış geliri (kons: 1.082 mn TL), 85 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar (kons: -36 mn TL) ve 933 mn TL net zarar (kons: -891 mn TL) açıklamıştır. Pandemi ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtiçi yolcu sayısı yıllık %33 azalışla 2,4 milyon, uluslararası yolcu sayısı %63 düşüşle 1,0 milyon olmuştur.

Toplam yolcu sayısının %45 gerilemesi, yolcu başına daha düşük bilet fiyatları (öncelikle uluslararası euro bazında -%14) ve yan gelirlerin yıllık %55 azalış göstermesi sonrası şirketin satış gelirleri yıllık

%57 düşüşle 123 milyon euro olmuştur. RASK (arz edilen kilometre başına gelir) yıllık %32 gerileme ile 2,21 euro olarak gerçekleşmiştir. Düşük kapasite ve maliyet tasarrufları sonrasında operasyonel giderler yıllık %50 düşüşle 91 milyon euro, toplam maliyetler ise % 37 azalışla 194 milyon Euro olmuştur. CASK (arz edilen kilometre başına gider) yıllık olarak yatay kalarak 3,49 euro olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 1Ç20’de 41 milyon euro olan FAVÖK, 1Ç21’de -5 milyon euro olmuştur. Negatif operasyonel sonuçlar sonrası şirket 101 milyon euro (1Ç20: -49 milyon euro) net zarar açıklamıştır. Hisse son 12 aylık verilere göre 8,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Şirketin finansal sonuçları beklentilere paralel, zayıftır. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. “

Ak Yatırım’ın Pegasus için 90,00 TL hedef fiyat ve ‘endeksin üzerinde getiri’ tavsiyesi bulunuyor.

Ak Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Zayıf operasyonel performans sürpriz olmadı likidite yönetimi öncelik olmaya devam etti

– Pegasus dün 1Ç21 sonuçlarını açıkladı. Şirket’in 933 milyon TL olan 1Ç21 net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen 402 milyon TL’lik net zarara göre artış kaydetti. Buna devam eden Covid-19 önlemlerinin yolcu trafiğini baskı altında tutması ve USD açık pozisyonundan kaynaklanan kur farkı giderleri neden oldu. Bizim tahminlerimize göre daha sıkı maliyet politikası sayesinde operasyonel sonuçlar beklediğimiz kadar zayıf gerçekleşmezken, finansal giderlerin projeksiyonumuzun üzerinde olması sayesinde, net zarar 891 milyon TL hesabımızın hafif üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi de 891 milyon TL net zarar oluşması yönündeydi.

– Aylık ortalama nakit yakışı 17 milyon Euro ile 4Ç20 ortalaması olan 29 milyon Euro’nun altındaydı. Ayrıca, Pegasus’un kısa ve uzun vadeli finansal borçları düştükten sonra kasasında 91 milyon Euro nakit kalmaktadır. Bu nedenle Pegasus’un nakit konusunda bir sorun yaşamasını beklemiyoruz. 

– Yönetim belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle 2021 yılı için beklentilerini açıklamadı. Ancak 2021 yılında 2019’un %7075’i kadar kapasite sunmayı planladıklarını söylediler. 

– Hisse üzerinde 1Ç21 sonuçlarına önemli bir tepki gelmesini beklemiyoruz. 

– Pegasus için 90,00TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ tavsiyemiz bulunmaktadır.”

İş Yatırım, Pegasus için ‘tut’ tavsiyesi verdi, hedef fiyatını 96,70 TL olarak hesapladı.

İş Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Beklentilerden zayıf 1Ç21 sonuçları Pegasus Havayolları 1Ç21’de bizim 1,107 milyon TL net zarar tahminimizden az ancak piyasanın 832 milyon TL net zarar beklentisinin üzerinde ve 1Ç20’deki 402 milyon TL net zarar rakamına kıyasla Covid-19 salgının yolcu talebindeki olumsuz etkisi ve kur farkı giderleri sonucu 933 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç21’de beklentilerle uyumlu yıllık bazda %42 düşüşle 1.09 milyar TL satış geliri elde etti. Şirket 1Ç20’deki 210 milyon TL FAVÖK rakamına kıyasla 1Ç21’de bizim negatif 118 milyon TL tahminimizden daha iyi, piyasanın ise negatif 49 milyon TL beklentisinden daha zayıf negatif 85 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti.

Beklentilerden daha zayıf 1Ç21 sonuçlarına piyasanın tepkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

PGSUS için tavsiyemiz TUT Virüsün yeni varyantlarının ve bölgesel aşı ayrışmasının yolcu trafiğinin 2019 yılı seviyelerini yakalamasını zorlaştırabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, IATA ve ACI’ye benzer 2019 yolcu trafiğinin 2023’te (bir önceki 2022) yakalanabileceğini düşünüyoruz. Ancak, hedef Firma Değ./FAVÖK çarpanı 6.0x’ya (önceki 5.0x) yükseltmemiz ve kur tahminlerimizdeki revizyonla birlikte PGSUS için hisse başına 96.7TL hedef fiyata ulaşıyoruz. Hedef değerimiz sınırlı getiriye işaret ettiğinde hisse için TUT tavsiyesi veriyoruz.

Aşı tedariği, nüfusun aşılanma oranı ve seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haber akışının hisse performansını etkileyeceğini düşünüyoruz.”

 

Ekonomi