Çekte ibraz yasağı kalkıyor

Çekte ibraz yasağı kalkıyor

AK Parti, son kabul edilen Torba Yasa düzenlemesi içinde yer alan ve çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM’ye sundu.

AK Parti, son kabul edilen Torba Yasa düzenlemesi içinde yer alan ve çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM’ye sundu. Dünya’dan Canan Sakarya’nın haberine göre, karşılığı olan çekler bankaya ibraz edilebilecek.

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 16 maddeden oluşan kanun teklifinin 13’üncü maddesi ile 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ve mayıs ayı boyunca karşılığı olsun olmasın her türlü çekin bankaya ibrazını yasaklayan madde değiştiriliyor.

Buna göre ibraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs olan çekler 31 Mayıs’a kadar ibraz edilemeyecek. Ancak bu çeklerin ibraz edilmesi ve karşılığının bulunması halinde ödeme yapılacak. Karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmayacak. Bu tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren süreleri içinde ibraz edilebilecek.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce ibraz, ödeme ve işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

 
 

Gazetemiz yazarlarından Bugün Doğrusöz, düzenleme ilk çıktığında yaptığı açıklamada, bu haliyle karşılığı olan çeklere yapılan ödemelerin hukuksuz olduğunu bildirmişti. Aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan bir tebliğ ile karşılığı olan çeklerin ödenebileceği hükme bağlanmıştı.

Hukukçu Prof.Dr. Ersan Şen ise tebliğin kanundan üstün olamayacağını belirterek, bunun da hukuka aykırı olduğunu bildirdirmiş ve ödeme yapılması halinde cezai sorumluluklar doğacağı konusunda uyarmıştı.

Torba teklif aynen kanunlaşırsa, bu hukuki sorunlar da giderilmiş olacak.

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 16 maddeden oluşan kanun teklifinin 13’üncü maddesi ile 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ve mayıs ayı boyunca karşılığı olsun olmasın her türlü çekin bankaya ibrazını yasaklayan madde değiştiriliyor.

Buna göre ibraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs olan çekler 31 Mayıs’a kadar ibraz edilemeyecek. Ancak bu çeklerin ibraz edilmesi ve karşılığının bulunması halinde ödeme yapılacak. Karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmayacak. Bu tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren süreleri içinde ibraz edilebilecek.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce ibraz, ödeme ve işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Yazar Bugün Doğrusöz, düzenleme ilk çıktığında yaptığı açıklamada, bu haliyle karşılığı olan çeklere yapılan ödemelerin hukuksuz olduğunu bildirmişti. Aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan bir tebliğ ile karşılığı olan çeklerin ödenebileceği hükme bağlanmıştı.

Hukukçu Prof.Dr. Ersan Şen ise tebliğin kanundan üstün olamayacağını belirterek, bunun da hukuka aykırı olduğunu bildirdirmiş ve ödeme yapılması halinde cezai sorumluluklar doğacağı konusunda uyarmıştı.

Torba teklif aynen kanunlaşırsa, bu hukuki sorunlar da giderilmiş olacak.

 

Ekonomi