ECB: Varlık alımları devam edecek

ECB: Varlık alımları devam edecek

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB’nin Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımlarını en azından Mart 2022’ye kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Villeroy yaptığı açıklamada, PEPP’in amacının ekonomilerin Kovid-19 sagını ile başa çıkmalarına yardım etmek olduğunu belirtirken, PEPP çerçevesinde varlık alımı gevşetilse bile ECB’nin para politikasının destekleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Varlık alımı nedir?

Varlık alımı ya da diğer adıyla  parasal genişleme, ekonomileri hareketlendirme amacıyla likidite ve enflasyonu artıran, şirketleri ve tüketicileri daha fazla borçlanmaya ve harcamaya teşvik eden bir piyasa operasyonudur.  

Bu işlemler, merkez bankalarının hükümetten ya da ticari bankalardan tahvil satın alarak (örneğin hisse senedi, bono ya da hazine varlığı) ekonomiye para enjekte etmesinden oluşur. 

Merkez bankaları bu üye bankaların rezerve kaynaklarına yeni krediler sunarak ekleme yapar. Bu yeni krediler herhangi bir emtia ya da fiziksel değere sahip bir şeyle desteklenmediği için, parasal gevşeme aslında hiç yoktan para var eder. 

Bu nedenle, parasal gevşeme’nin amacı para arzını yükseltmek ve bunu ekonomik aktiviteyi ve büyümeyi artıracak şekilde daha ulaşılabilir kılmaktır. Ana fikir, faiz oranlarını düşük tutarak şirketler ve bireyler için kredi kullanmayı arttırmak ve genel olarak ekonomiye güveni yükseltmektir.

 

Ekonomi