Frigo-Pak Gıda’dan hem bedelli hem bedelsiz kararı

Frigo-Pak Gıda’dan hem bedelli hem bedelsiz kararı

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Frigo-Pak Gıda (#FRIGO), bugün (26 Nisan gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre şirket, 11 milyon 100 bin lira olan mevcut sermayesini, bedelsiz olarak 16 milyon 900 bin lira, bedelli olarak ise 112 milyon lira artırarak, toplam sermayesini 140 milyon liraya çıkarmak için SPK’ya başvuracak.

Bundan sonraki süreçte Sermaye Piyasası Kurulu’nun söz konusu başvuruyla ilgili kararı beklenecek.

Frigo-Pak Gıda’nın kayıtlı sermaye tavanı ise 175 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz merkezinde toplanan yönetim kurulumuz;

1- Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 112.000.000 TL’sı (%1.009,00901) nakden (bedelli), 16.900.000 TL’ sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL arttırılarak; 140.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına,

2- Bedelli olarak yapılan 112.000.000 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına; 1 Lot (100 adet pay) pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına,

3- Arttırılan 128.900.000.-TL’lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’ de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6- İşbu kararımız kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

7- Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

 

Ekonomi