Garanti’de bilanço sonrası raporlar

Garanti Bankası (#GARAN) 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 2,529 milyon TL net kar açıklaması ile kurumlar hedef fiyatlarını düşürse de al tavsiyelerini korudu.

Deniz Yatırım, Garanti Bankası için 10,00 TL hedef fiyatla ‘al’  tavsiyesini korudu.

Ayrıntılar şu şekilde:

“Tavsiye AL

Fiyat/Hisse TRY7.23

Hedef Fiyat/Hisse TRY10.00

Getiri Potansiyeli 38%

HAO 48%

Piyasa değeri TRY30,366 mln

Garanti Bankası 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,529 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı %128 ç/ç ve %55 y/y artarken dönemsel öz sermaye karlılığı %16,1 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,950 milyon TL’lik beklentimizin (konsensüs: 1,859 milyon TL)  beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti. Net faiz gelirleri beklentimizin kısmen altında kalmasına rağmen, daha düşük karşılık giderleri, daha yüksek bankacılık hizmet gelirleri, daha düşük faaliyet giderleri ve daha yüksek sermaye piyasası işlem gelirleri bankanın açıklanan net kar rakamını beklentimizin üzerine taşımıştır.

Garanti Bankası ayrıca 1Ç21’de 150 milyon TL tutarında ihtiyari karşılık ayırmış ve ihtiyari karşılık toplamı 4.8 milyar TL’ye yükselmiştir.

Garanti Bankası için önerimizi AL önerimizi ve 10.00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

Çeyrekte öne çıkan özellikler:

%5.9 TL kredi büyümesi.

Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 80 baz puan kadar artmıştır.

Marj 120 bps kadar daralmıştır.

Takipteki kredi oranı %4.5 seviyesinde.

Bankacılık hizmet gelirleri yüksek baza rağmen %10,8 y/y artmıştır.”

Ak Yatırım,  Garanti Bankası için ‘endeksin üzerinde getiri’  tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Garanti’nin 1Ç21 net kârı önceki çeyreğe göre  %55, geçen yıla göre %128 artarak 2,5 milyar TL oldu ve bizim 1,8 milyar TL öngörümüz ile piyasanın 1,86 milyar TL kâr beklentisini kuvvetli şekilde geçti.

Karşılıklar hariç kâr tutarı önceki yıla yakın, 5,17 milyar TL düzeyinde geldi. 1Ç21 net kârının beklentimizi aşması tahminimizin iki katına çıkan ve 1,3 milyar TL düzeyinde gelen döviz ve tahvil alım/satım kârından kaynaklandı. Özkaynak kârlılığı 1Ç21’de %16,1 olurken, temel gelir tablosu kalemleri beklentimize yakın gerçekleşti.

Bankanın 1Ç21 net faiz geliri önceki çeyreğe göre %20 gerileyerek 4.0 milyar düzeyinde kalırken, net faiz marjı da (TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirindeki düşük değerleme enflasyonunun da etkisiyle) 110bps kadar geriledi. Banka 1Ç21’de %3,5 olan net faiz marjının yılın geri kalanında artmasını ve 2021 genelinde %4,0 civarında (-100bps yıllık)  olmasını bekliyor. Önümüzdeki dönemde aktif yeniden fiyatlamasının belirginleşmesi ile birlikte fonlama maliyet artışının yükselen TÜFE’ye endeksli tahvil getirisiyle dengelenmesi bekleniyor.

Beklenenden düşük gerçekleşen sorunlu kredi intikali ve güçlü seyreden tahsilatlar sayesinde, net karşılık giderleri (kur etkisi düzeltilmiş ve serbest karşılık hariç) önceki çeyreğe göre 1,4 milyar TL düştü ve 1,16 milyar TL’de kaldı. Böylece, net kredi maliyeti de 144 baz puana düştü. Garanti bu oranın yılın tamamında 150-200bps aralığında olmasını bekliyor (2020’de 250bps düzeyinde). Garanti’nin komisyon gelirleri ise önceki çeyreğe göre %26 ve baz etkisi nedeniyle önceki yıla göre %11 arttı. 1Ç21’de beklentimize paralel gelişen komisyon gelirinin yıllık bazda %15 civarında artması bekleniyor. Faaliyet giderleri de önceki çeyreğe göre %2 gerilerken, yıllık bazda %13 arttı. Bankanın yıllık artış beklentisi ortalama TÜFE artışı düzeyinde bulunuyor. Yorum ve öneri: Garanti yılın geri kalanında net faiz marjında toparlanma ve kredi risk maliyetinde artış bekliyor TL kredi artışının ise %15 düzeyindeki sene başı öngörüsünü aşabileceğini düşünüyor. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisindeki artış ve 2Ç21’den itibaren LYY’den gelecek temettü katkısıyla özkaynak kârlılığındaki yıllık %15-16 hedefi korunuyor. Buna göre bankanın yılsonu net kârının bizim 9,6 milyar TL net kar tahminimizin üzerinde gelme olasılığını kuvvetli görüyoruz. Hissede fiyat hedefi için güncellemeyi daha sonra yapacağız, yatırım görüşümüzü ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ olarak koruyoruz.”

İş Yatırım, Garanti Bankası için hedef fiyatını 13,07 TL’den 12,00 TL’ye indirirken, tavsiyenin ‘al’ olduğunu belirtti.

İş Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

Kapanış (TL) : 7.23 – Hedef Fiyat (TL) : 12 – Piyasa Deg.(TL) : 30366 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 255.26

GARAN Equity- Öneri: AL Get.Pot.%: 65.98

Garanti Bankası ortalama beklentilerin çok üzerinde bir 1Ç21 net karı açıkladı. Bankanın birinci çeyrek solo net karı TL 2,529mn olarak gerçekleşti Bu rakam bizim beklentimiz olan TL 1,816mn ve piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,860mn’un %35-40 arası üzerinde bir gerçekleşme. Banka net karını yıllık bazda %55 arttırırken, çeyreklik bazda ise artış oranı %128 olarak gerçekleşmiş durumda. Özkaynak karlılığı %16 seviyesine yükselirken, çeyrek içinde ayrılan TL150mn etkisi düzeltilirse bu oran %17’ye yükseliyor. Garanti Bankası’nın ana faaliyet gelirleri beklentilerimizin yaklaşık %10 üzerinde gerçekleşirken karşılık giderlerinin de beklenenden daha hızlı bir şekilde normalleşme işaretleri göstermesi karlılığı ilk çeyrekte çok olumlu etkilemişe benziyor. Bankanın net faiz marjı çeyreklik bazda 110 baz puan gerilerken burada çekirdek marjdaki erimenin 60 baz puan civarında kaldığını görüyoruz. Marjlar açısından en kötü çeyreğin ilk çeyrek olduğunu ve bundan sonraki süreçte kademli çeyrekler arası marj iyileşmelerinin görüleceğinin altını çizelim. Diğer faiz ışı gelir kalemleri de beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmelere sahne oldu.

İlk çeyrek performansına bakılırsa bankanın yılbaşında verdiği yüksek onlu haneli öz kaynak karlılık hedefini kolayca yakalayabileceği görülüyor.

Karın beklentilerin çok üzerinde olmasına piyasanın gülü bir olumlu  tepki vereceğini öngörüyoruz.. Özellikle marjlar anlamında çok zorlu bir dönemde çekirdek marj daralmasını kontrol altında tutan ve 2020’de uyguladığı çok muhafazakâr karşılık politikası sonrası hızla normalleşen karşılık giderleri sayesinde gerçek karlılık gücünü ortaya koymaya başlayan Garanti Bankası için AL tavsiyemiz devam ediyor. Bankanın 2021 yılı net kar tahminin TL 8,4 milyardan TL 9,6 milyara yükseltiyoruz. Ancak sermaye maliyetlerinin son dönemde artmış olması nedeniyle hedef piyasa değerimizi TL 13.07’den TL 12 düzeyine indiriyoruz. Bununla beraber bankanın ilk çeyrekte yakaladığı %16’lık öz kaynak karlılık performansı için yukarı yönlü riskler fazla ve karlılığın önümüzdeki çeyreklerde güçlü olarak devam edeceğini düşünüyoruz”

Yapı Kredi Yatırım, Garanti Bankası hedef fiyatını 14,20 TL’den 10,80 TL’ye indirirken, ‘al’ tavsiyesini korudu

Detaylar şu şekilde:

“Garanti’nin net karı 1Ç21’de 2,529 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 1,583 milyon TL ve piyasa beklentisi 1,876 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %128 artış gösterirken, yıllık %55 artış kaydetti. 1Ç21 özkaynak karlılığı %16,1 seviyesinde gerçekleşti (2020: %10.7). Banka 1. çeyrekte 150 milyon TL serbest karşılık ayırdı (YKYt: 700 milyon TL). Bankanın toplam serbest karşılık stoğu 4.8 milyar TL’ye ulaştı. Marjlar, ticari/kur/swap sonuçları ve diğer faaliyet gelirleri beklentilerimizden daha olumlu gelişti. 2.aşama kredilerdeki çeyreklik 80 baz puan artış ve 2.aşama kredilerin toplam krediler içindeki payının %19.3 seviyesine ulaşması çeyrekle ilgili en olumsuz alan oldu. Garanti’nin 1Ç21 net karı piyasa beklentisinin %35 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Değerlendirmemizi son dönem gerçekleşen makroekonomik gelişmeler ışığında güncelledik. Bankalar için değerlememizi etkileyen en temel konular: i) Merkez Bankası’nın Mart’ta gerçekleştirdiği 200 baz puan faiz artışı, ii) beklentilerimizden daha yüksek gelişen enflasyon ve kurlar, iii) 2021 ve 2022 için kurumlar vergisinde artış, iv) bankaların 2021 itibarı ile temettü ödemeye başlamaları, v) özkaynak maliyetini %22 olarak güncellememiz (eski oran %19) ve vi) güçlü 1Ç21 sonuçları oldu. Ağırlıklı aşağı yönlü güncellemeler sonrasında 2021 net kar tahminimizi %8 aşağı yönlü revize ettik. Sonuç olarak Garanti için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 10.80TL/pay olarak aşağı yönlü güncelliyoruz (önceki hedef fiyat 14.20TL). Hedef fiyatımız %49 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Garanti güncel 2021 tahminlerimize göre 0.4x F/DD ve 3.9x F/K oranları ile işlem görmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100’e göre %24 geride performans göstermiştir.”

Vakıf Yatırım, Garanti Bankası hedef fiyatını 12,60 TL’den 11,45 TL’ye indirdi, ‘AL’ tavsiyesini ise korudu.

Vakıf Yatırım’ın, konuya ilişkin raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Güçlü çekirdek gelirler ile beklentileri aşan net kar (+)

Garanti Bankası, 1Ç21 için bizim ve piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde, yıllık %55,0,  çeyreksel %127,7 artış ile 2,5 mlr TL net kar açıkladı. Böylece 2020 sonunda %10,6 olan bankanın ort. Özkaynak karlılık oranı 1Ç21’de %11,7’ye ulaştı. 1Ç21’de temel olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşen net ticari kar, net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Beklentileri aşan net karın, hisse performansı üzerindeki etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, Garanti Bankası için 12,60 TL olan hedef fiyatımızı 11,45 TL’ye düşürürken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli  “AL” önerilerimizi koruyoruz.  ? TL kredilerde %5,7 büyüme elde etti – Garanti Bankası yılın ilk çeyreğinde TL kredilerde %5,7 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüme elde ederken,  bireysel kredilerde (kredi kartı hariç) pazar payı %10,2’den %10,9’a yükseldi. 1Ç’de YP tarafta ise bankanın kredi bakiyesi dolar bazında %5,4 azalırken, pazar payı ise %7,6’dan %7,2’ye geriledi. Ayrıca 1Ç21’de eurobond satışı gerçekleştiren bankanın TL menkul kıymet alımı gerçekleştirmesi sonucunda TL menkul kıymetleri toplamı yılsonuna göre %4,3 arttı. 1Ç21’de fonlama tarafına bakıldığında ise, piyasadaki TL mevduat rekabetinden kaçınan banka kredilere nazaran daha zayıf TL mevduat büyümesi  (ç/ç:+%1,6) sağladı, ancak sektördeki eğilime paralel YP mevduat hacmi ise %6,5 daraldı. Diğer yandan, Garanti Bankası’nın 1Ç’de takipteki krediler oranı çeyreksel 10 bp düşüş ile %4,5’e gerilerken, bu krediler için karşılık oranı 2,4 puan artarak %65,8’e çıktı. Ayrıca bankanın 2020 sonunda %16,9 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK geçici düzenlemeleri hariç) 1Ç itibariyle temel olarak kur etkisi (50 bp) ile %15,8’e geriledi.  ? 1Ç21’de daralan net faiz marjına karşın çekirdek gelirleri güçlü artış gösterdi – 1Ç21’de enflasyon güncellemesi ile azalan TÜFEX gelirleri ve artan swap maliyetleri ile bankanın swap dahil net faiz gelirleri çeyreksel  %20,5 azalırken, net faiz marjı ise 120 bp daraldı. Bu dönemde yüksek faiz ortamı ve artan işlem sayısının katkısı ile %24,6 artan komisyon gelirlerinin yanı sıra 1,3 mlr TL’lik hazine işlemlerinden elde ettiği gelirin katkısı ile bankanın çekirdek gelirleri bir önceki çeyreğe göre %29,6 arttı. Yılın ilk çeyreğinde bankanın kur etkisi hariç net karşılık giderleri çeyreksel %19,6 gerilerken, banka bu dönemde de 150 mn TL (VKY tahmin: 300 mn TL) ilave serbest karşılık ayırmaya devam ederek bilançodaki serbest karşılık toplamını 4,8 mlr TL’ye çıkardı.

Böylece 1Ç’de güçlü çekirdek gelirler, gerileyen net karşılık giderleri ile birlikte iştiraklerinden elde ettiği gelirlerin %75,6 artması, bankanın net karına çeyreksel bazda oldukça güçlü artış getirdi. 2020 sonunda %10,6 olan bankanın ort. Özkaynak karlılık oranı 1Ç21’de %11,7’ye ulaştı. 

Değerleme ve öneri – 1Ç’de beklentilerimizi aşan net karlılığa rağmen net faiz marjı tahminimizdeki aşağı yönlü güncelleme ve kurumlar vergi oranındaki değişiklik sonucunda Garanti Bankası için 2021 yılsonu net kar beklentimizi 9,8 mlr TL’den 9,0 mlr TL’ye revize ediyoruz. Ayrıca banka için 12,60 TL olan hedef fiyatımızı 11,45 TL’ye düşürürken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL”  önerilerimizi koruyoruz. “

Şeker Yatırım, Garanti Bankası hedef fiyatını 13,00 TL’den 11,90 TL’ye indirirken, ‘al’ tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

“Garanti BBVA 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilerin bir hayli üzerinde 2,529 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %128 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,828 milyon TL olan tahminimizin ve 1,861 milyon TL olan piyasa beklentisinin %38 ve %36 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı rekor seviyede yüksek olup geçen yıla göre %55 artarak %17,1 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden yüksek net faiz gelirleri, diğer bankacılık gelirleri ve beklentilerden düşük gelen diğer karşılıklar sebebiyle bankanın net karı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka 150 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 4,8 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Ek olarak vergi oranı %17 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kredi-mevduat makasında sınırlı daralma, net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü toparlanma, tüketici kredilerinde devam eden pazar payı artışı, kredi riski maliyetinde normalleşme ve kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir. TL kredilerde büyüme beklentileri için yukarı yönlü risk bulunmaktadır.

Makro tahminlerde yapılan revizyonlar: TÜFE: %15 (Önceki: %10,5), Büyüme: %5 (Önceki: %5). Yılın son çeyreğinde kademeli faiz indirimleri ile politika faizinin %16 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Makro tahminlerimizdeki değişiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 13,00 TL olan hedef fiyatımızı 11,90 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %65 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,4x F/K (%11 primli) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %13,4 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net faiz marjında daralma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 110 baz puan zayıflayarak %4,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%33) ve swap maliyetlerindeki artış (+%50) marjları olumsuz etkilemiş, kredi mevduat makası çeyreksel bazda sınırlı 10 baz puan zayıflamıştır.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde kuvvetli toparlanma. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda güçlü %25 ve %11 artmıştır. Banka yönetimi 2021 yılı için orta 10%’lu artış beklemektedir.

Tüketici kredilerinde gözle görülür toparlanma, TL kredilerde devam eden pazar payı kazanımı. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %6 büyüyerek yabancı mevduat bankalarının %4 çeyreksel büyüme performansının üzerinde seyretmiştir. YP krediler (dolar bazında)  çeyreksel %7 azalmıştır.

YP mevduatlardan TL mevduata geçiş. 4Ç20’deki %10’luk güçlü büyümenin ardından, bankanın marjları korumak için yüksek mevduat maliyetlerinden kaçınmaya yönelik stratejisi nedeniyle TL mevduatları çeyreklik bazda %2 ile sınırlı bir büyüme gösterdi (Yabancı Bankalar: +%8). YP tarafı ($ bazında), ters dolarizasyon işleminin bir parçası olarak %8 oranında azaldı (Yabancı: %-2). Sonuç olarak, TL kredi mevduat rasyosu 620 baz puan artarak %151 seviyesine yükseldi. Toplam mevduat içinde vadesiz mevduatların ağırlığı, yüksek faiz oranlarına rağmen %43 seviyesinde sabit seyretti. Bu oran sektör ortalaması olan %32 seviyesinin üzerindedir.

TGA rasyosunda gerileme, kredi riski maliyetinde normalleşme. TGA rasyosu çeyreksel bazda 10 baz puan azalarak %4,5 seviyesine gerilemiştir (AKBNK: %6,4) ve bütçe beklentisi olan <%6,0 seviyesinin altında seyretmektedir.

İkinci aşama kredilerinin ağırlığında artış. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 80 baz puan artarak %18,4 seviyesine yükselmiştir. Toplam 42,5 milyar TL kredinin ödemesi ertelenmiştir. İkinci ve üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranları 110 ve 240 baz puan artarak %15,8 ve %65,8 seviyelerine yükselmiştir.

Kur etkisinden arındırılmış toplam kredi riski maliyeti (net) 146 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir (Bütçe: <200 baz="" puan="" span="">

Ekonomi