Hazine’den döviz ihbar sistemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu’ adı altında özel bir ihbar sistemi kurulduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma,  yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ ile  düzenlenmekte olup, yetkili müesseselerin (döviz bürolarının)  kurulması ve faaliyete geçmesi için Bakanlıktan izin alması şarttır.

Bakanlıktan izin almaksızın yetkisiz olarak döviz alım satımı  faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşların Bakanlığa ihbar  edilebilmesine yönelik e-devlet üzerinden erişilebilecek Yetkisiz

Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu adı altında özel bir ihbar sistemi  kurulmuş olup, ihbarlar 03.02.2021 tarihinden itibaren anılan sistem  üzerinden alınmaya başlanmıştır.”

 

Ekonomi