İçki satış yasağı Danıştay’a taşındı

Ankara Barosu, 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde uygulanacak içki satış yasağına karşı Danıştay’a başvurdu. Dava dilekçesinde kararın kanun ve genelgeye dayanmadan alındığı ve hukuka aykırı olduğuna vurgulandı.

Ankara Barosu’nun başvurusunda, “İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır. Bu fiili uygulama açıkça anayasaya aykırıdır” dendi.

Yasağın insan haklarına ölçüsüz müdahale olduğunun altı çizilerek şöyle devam edildi: “İnsanların evlerinde alkol tüketip tüketmemelerine dair kararları, özel hayat kapsamında yer alan, Anayasa’da temel hak ve özgürlükler kapsamında korunan ve ancak ve ancak kanunla sınırlanabilen özel koruma altında olan haklardandır. İdarenin uygulaması temel özgürlükleri gereğinden fazla sınırlandıran, ölçüsüz bir uygulama olarak kamu hukukunun temel ölçütlerinden birinin ihlalidir.”

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Özgür Aybaş ilk olarak  Diken aracılığıyla duyurdu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı. Soylu yasağı gerekçelendirmek için Avrupa ülkelerini işaret etti ancak tek bir örnek veremedi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine yer almayan ve hukukçular tarafından ‘açıkça Anayasa’ya aykırı bir uygulama’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından bugün tebliğ edilmeye başladı.

Son olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine söyledi.

 

Ekonomi