Kara para aklamakla ilgili yönetmeliğe ‘kripto para’ ayarı

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olan kuruluşlara iki ekleme yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman sağlayıcıları da artık kara paranın engellenmesinden sorumlu olacak. 

Resmi Gazete’de yer alan değişiklik şöyle:

MADDE 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ü) ve (v) bentleri eklenmiştir.

(ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları.
(v) Tasarruf finansman şirketleri. 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürülüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

HANGİ KURULUŞLAR YÜKÜMLÜ

finansgundem.com’un derlemelerine göre, yeni eklenen kuruluşlarla birlikte yükümlü olan kuruluşların listesi şöyle:

a) Bankalar.
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
ç) Finansman ve faktoring şirketleri.
d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim
şirketleri.
e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları.
f) Yatırım ortaklıkları.
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
ğ) Finansal kiralama şirketleri.
h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına
ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.
i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo
şirketleri.
j) Varlık yönetim şirketleri.
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı
olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları.
n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
r) Spor kulüpleri.
s) Noterler.
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136
sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım
satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere
serbest avukatlar.
t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

Ekonomi