Marküteri Parkenin Tarihsel Gelişimi

Marküteri Parkenin Tarihsel Gelişimi

Son dönemlerde tercih edilme düzeyi yükselen marküteri parke özellikle lüks mekânlarda ve alanlarda zemin üzerinde en çok kullanılan parke çeşidi olmuştur. Daha çok büyük mekânlarda yoğun bir kullanım alanına sahip olan marküteri parkeler çok sayıda niteliğe sahiptir. Bu nitelikleri marküteri parkelerin kullanılma oranlarını artırmıştır.

 Marküteri Parkenin Tarihsel Gelişimi

 Gelişimi tarih öncesine dayanan marküteri parke çeşidi geleneksel bir yapıdadır. Daha çok klasik şekil ve desenleri ile ortaya çıkan bu parkeler günümüzdeki modern şekiller ile birlikte de kullanılabilmektedir. Marküteri parke, zemin süslemeyi ifade eder. Bu parke çeşidinin Mısır’da keşfedildiği ve geliştiği düşünülmektedir. Bununla birlikte Osmanlı dönemi içerisinde de bu parkelerin kullanılmış olduğu belirtilmektedir.

 Marküteri Parkenin Yapılış Teknikleri

 Yapılışında birçok tekniği içerisinde bulunduran marküteri parke oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve ince iş gerektirmektedir. Bu parke türü, yüzyıllar boyunca el ile yapılması ve işlenmesi gereken bir parke çeşidi olmuştur. Yapılış tekniğinde odundan oluşan parçalar dikkatli bir şekilde oyulur ve şekil verilir. Jigsaw adı verilen bir parke tekniği uygulanır. Modern çağın gerekleri ile birlikte bu teknikleri lazerler yerine getirmeye başlamıştır. Lazerler ile kesim ve şekil vermek oldukça kolay bir hale gelmiştir.

 Markuteri Parkenin Nitelikleri

 Çok sayıda özelliğe sahip olan marküteri parkeler ağaçların birbiri ile birleştirilmesi şeklinde bir yapılanma ile meydana gelir. Kullanılan ağaçlar iç içe geçirilir. Böylece farklı renklerde desen ve şekiller elde edilir. Marküteri parkenin en önemli niteliği yapay bir renklendirme işlemine maruz kalmamasıdır. Ortaya çıkan renkler, kesilmiş olan ve birbiri altına geçirilen ağaçların kendi doğal renkleridir. Bu sayede çok sayıda değişik renk tonları elde edilir. Marküteri parkelerin bir diğer niteliği ise tamamen el işçiliği gerektirmesidir. Bu parke çeşidinin yapılmasında yoğun bir düzeyde bilgi, birikim ve ustalık gerekir. Bu nedenle bu parke türü, oymacılık sanatı ile benzerlik gösterir. Bununla birlikte, marküteri parke de gelişen teknoloji ile birlikte kendisini geliştirmiştir ve artık el işçiliğinin yerini gelişmiş teknolojilere sahip olan makineler almıştır. Böylece seri üretim hızlanmış ve üretimde zaman kazanılmıştır.

Genel Kültür