Resmi Rezerv Varlıkları azaldı

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, “Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 12,9 azalarak 46,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde
4,3 azalarak 38,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri,  menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir  önceki aya göre yüzde 12,5 azalarak 26,8 milyar ABD doları seviyesinde  gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 21,4 milyar ABD doları anapara, 5,4 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın  yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev  işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59,8  milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 20,7 milyar ABD doları bir  ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden  zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz  konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,1 azalarak 45,9  milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.”

 

Ekonomi