Sektördeki büyüme dinamikleri pozitif

Sektördeki büyüme dinamikleri pozitif

Logo Yazılım (#LOGO) 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 54,7 milyon TL kar açıkladı.

Gedik Yatırım Logo Yazılım 1.çeyrek finansal sonuç değerlendirmesinde hisse üzerindeki etkiyi sınırlı pozitif olarak değerlendirdi.

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan analiz şu şekilde:

“Öneri: Endekse Paralel Getiri

Son Kapanış: 161,50

Hedef Fiyat: 153,97

Potansiyel Getiri: %-5

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %32,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,0 artışla 139,4 milyon TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %51,1 artışla 55.1 milyon TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.425 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 368 baz puan artışla %39,5 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %73,27 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %164,1 artışla 54,7 milyon TL olmuştur.

Net nakdi 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,0 düşüşle 140 milyon TL olmuştur.

Sonuç

Şirket, 1Ç21’de 139 mn TL satış geliri (kons: 135 mn TL-Gedik: 137 mn TL), 55 mn TL FAVÖK (kons: 48 mn TL-Gedik: 48 mn TL) ve 55 mn TL net  kar (kons: 40 mn TL-Gedik: 43 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net karı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %37 artarken, çeyreklik bazda mevsimsellikten ötürü %32 azalış kaydetmiştir. Türkiye ve Romanya operasyonları sırasıyla %65 ve %35 katkı sağlamıştır. Türkiye gelirleri yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışlarıyla %44 artış kaydetmiştir. 1Ç21’de FAVÖK ve FAVÖK marjı gelişim göstermiştir.

Şirketin Romanya’daki iştiraki Total Soft’un satışları yıllık %25 yükselişle 48 milyon TL (1Ç20: 38 mn TL 4Ç20: 58 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 1Ç20’de 8 milyon TL olan Total Soft FAVÖK rakamı 10 milyon TL’ye ulaşmıştır. Nakit pozisyonunu bağlı olarak şirketin net finansal gelirleri 12,7 milyon TL olurken, 4Ç20’de şirket 1,6 milyon TL net finansal gider yazmıştı. Böylelikle şirket beklentilerin üzerinde 55 milyon TL net kar açıklamıştır. Net nakdi ise önceki çeyreğe göre yatay kalmıştır. Bugün saat 17.00’de şirket tarafından gerçekleştirilecek telekonferans yapılacaktır. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 15,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.”

İş Yatırım, Logo’yu 187,60 TL hedef fiyat ile en çok önerilenler listesine ekledi.

İş Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“İş Yatırım – Öneri Değişikliği Haberleri-LOGO’yu en çok önerilenler listemize ekliyoruz

LOGO’yu en çok önerilenler listemize ekliyoruz. Pazardaki güçlü konumu, büyüme potansiyeli ve tekrar eden gelirlerin toplam gelirler içerisindeki yüksek payı (%62) nedeniyle Logo’yu beğenmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte de güçlü ivmesini sürdüren coin gelirlerindeki artışın, ileriye dönük olarak Şirket’in öngörülebilirliği artıran tekrar eden gelirlerinin büyüme potansiyelini arttıracağını düşünüyoruz. Yazılım sektörünün büyüme dinamiklerinden faydalanan Logo’nun, benzerlerine göre oldukça düşük yazılım penetrasyonuna sahip olan Türkiye’deki güçlü pazar konumunun Şirket için iyi bir büyüme hikâyesi sunduğuna inanıyoruz. Şirket’in 2021 yılsonu beklentileri %33 gelir, %47 FAVÖK ve %66 vergi öncesi kar rakamına işaret ediyor.

Hisse 2021 tahminlerimize göre, 21.8x F/K ve 15.0x FD /FAVÖK çarpanları ile yurtdışı benzerlerine göre sırasıyla %21 ve %13 iskonto ile işlem görüyor. LOGO için hisse başına 187,6 TL hedef fiyatımız % 16 artış potansiyeline işaret ediyor. “

 

Ekonomi