Senkron Güvenlik’ten tahsisli sermaye artırımı kararı

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron Güvenlik (#SNKRN) tahsisli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada bugün (27 Nisan) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında şirketin, her biri 1 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.849.206 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 372.448,42 TL nakden3.127.551,58 TL Bülent Çobanoğlu’nun nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 3.500.000 TL karşılığındaki payların, Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 3.500.000  TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilerek, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verildi.

İhraç edilecek payların tamamının borsada işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu’na  tahsis edilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, payların tamamının halka arz edilmeksizin toptan satış işlemi yolu ile Bülent Çobanoğlu’na satılmasına karar verildiği kaydedildi.

Şirket, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunacak.

Açıklamada ayrıca, Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin 3.500.000 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Senkron Güvenlik’in kayıtlı sermaye tavanı ise 27.500.000 TL seviyesinde bulunuyor.

 

Ekonomi