Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel

Aselsan (#ASELS) 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel yıllık yüzde 34 artışla 1,23 milyar TL net kar ile 2021 yılının ilk üç ayını tamamladı. Kurumlar Aselsan’ın bilançosunu yorumlarken, hisse üzerinde etkisini de değerlendirdi.

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler tarafından hazırlanan analiz şu şekilde:

“Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

• Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %58,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artışla 3,2 milyar TL olmuştur.
• FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %64,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,6 artışla 761 milyon TL olmuştur.
• FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 350 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 7 baz puan artışla %24,0 olmuştur.
• Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,53 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %34,1 artışla 1,2 milyar TL olmuştur.
• Net nakdi 4. çeyrekte 209 milyon TL olurken, 1. çeyrekte 1,1 milyar TL net borcu bulunmaktadır.

Sonuç

Şirket, 1Ç21’de 3.173 mn TL satış geliri (kons: 3.157 mn TL), 761 mn TL FAVÖK (kons: 744 mn TL) ve 1.234 mn TL net kar (kons: 1.201 mn TL) açıklamıştır. 1Ç21’de şirketin toplam satış gelirlerinin % 94’ünü oluşturan yurtiçi satış gelirleri yıllık %21 artış, çeyreklik %55 azalışla 2,97 milyar TL (4Ç20: %87 1Ç20: %94) olmuştur. İhracat gelirleri ise yıllık %37 (çeyreklik: -%80) yükselişle 200 milyon TL’ye yükselmiştir. 4Ç20’de 550 milyon dolar olan yeni sözleşme tutarı, 1Ç21’de 114 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalanmasıyla azalış göstermiştir (1Ç19: 349 milyon dolar). 4Ç20’de 9,5 milyar dolar, 1Ç20’de 9,7 milyar dolar olan bakiye siparişler azalan yeni sözleşme büyüklüğü ile 1Ç20’de 9,0 milyar Dolar olmuştur. Bakiye siparişlerin %84’ü yabancı para cinsindendir (euro: %38 dolar: %46). 1Ç21’de FAVÖK yıllık bazda artış kaydederken, FAVÖK marjı yatay kalmıştır. Net karın yıllık bazda artışına ise net kur farkı gelirleri destek olmuştur.

Güçlü rakamlara rağmen, şirketin nakit döngüsünü büyük ölçüde artarak 308 gün (4Ç20: 105 gün, 1Ç21: 219 gün) olmuş ve bu nedenle nakit akışı zayıf kalmıştır. Sonuç olarak, şirketin 4Ç20’de 208 milyon TL olan net nakit pozisyonu, 1Ç21’de 1.072 milyon TL net borç pozisyonuna dönmüştür. Şirket 2021 yılı için %40-50 satış gelirleri büyümesi ve %20-22 FAVÖK marjı beklentisini korumuştur. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 7,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Büyüme rakamları güçlü görünmesine rağmen net borç ve net işletme sermayesi üzerindeki devam eden baskı nedeniyle finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisinin nötr olduğuna düşünüyoruz.”

Yapı Kredi Yatırım, Aselsan için 23,1 TL hedef fiyatla ‘al’ tavsiyesini korudu.

Detaylar şu şekilde:

“Çok fazla sürpriz içermeyen 1Ç21 sonuçlarının hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Öte yandan önümüzdeki çeyreklerde özellikle satışlardaki olası büyüme artışlarıyla birlikte finansal performansın momentum kazanabileceğini düşünüyoruz. Hisse içinse AL önerimizi 23,1 TL hedef fiyatla koruyoruz. Ayrıca 2021 tahminlerimiz üzerinden 6,1 F/K 6,8 FD/VAFÖK çarpanlarını da cazip olarak değerlendiriyoruz. “

Vakıf Yatırım, Aselsan için 24,25 TL hedef fiyatla ‘al’ tavsiyesini korudu.

Analiz şu şekilde:

“1Ç21 dönemini, beklentimiz (1,18 mlr TL) ve piyasa öngörüsüne (1,21 mlr TL) paralel, yıllık %34 artışla 1,23 mlr TL net kar ile tamamladı. Şirketin satış gelirleri 1Ç21 döneminde beklentiler paralelinde, yıllık %22 artışla 3,17 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK, beklentilere paralel, yıllık %23 artışla 761 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda yatay seyrederek %24 oldu. Şirketin bakiye sipariş miktarı 1Ç21 sonunda 9 mlr $ olarak gerçekleşti. Yorum: Şirketin 1Ç21 finansalları beklentilere paralel gerçekleşirken, şirket hisseleri son bir ayda endeksi %3,6 yendi. 1Ç21 finansallarına piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 1Ç21 finansalları ardından Aselsan için 24,25 TL’lik hisse başı fiyat hedefimizi, kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri ve uzun vadeli AL önerimizi sürdürüyoruz. “

Şeker Yatırım, Aselsan için hedef fiyatını 21,00 TL’den 19,80 TL’ye indirirken, ‘al’ tavsiyesini sürdürdü.

Şeker Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Sonuçlar piyasa beklentilerine paralel

Aselsan’ın 1Ç21’de net kar rakamı yıllık bazda %34 artışla 1.234mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 1.201mn TL ve beklentimiz olan 1.190mn TL net kar rakamının hafif üzerinde geldi. Özellikle 1Ç21’de artan net satış gelirleri ve FAVÖK net kar rakamını destekledi. Ayrıca Dolar’ın TL karşısında değer kazanmasıyla elde edilen 897mn TL seviyesinde esas faaliyetlerden net diğer gelirler (1Ç20’de 660 mn TL net diğer faaliyet giderine karşılık) net kar rakamının artışındaki diğer en büyük etken oldu. Net satış gelirleri 1Ç21’de yıllık bazda %22 artışla 3.173mn TL seviyesinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan 3.157mn TL’ye paralel, beklentimiz olan 3.092mn TL’nin ise üzerinde geldi.

FAVÖK rakamı da beklentilere yakın seviyede gerçekleşti. FAVÖK rakamı yıllık bazda %23 artışla 761mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 744mn TL, Şeker: 725mn TL). Şirket’in 1Ç20’de %29,0 ve %23,9 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç21’de sırasıyla %29,4 ve %24,0 seviyesine yükseldi. Şirket’in operasyonel sonuçlarının piyasa beklentisine yakın gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin nötr olmasını beklemekteyiz. Şirketin 1Ç21 sonuçları sonrası Aselsan için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ancak, risksiz faiz oranı varsayımımızı 200 baz puan arttırarak %15,50 seviyesine yükseltmemiz ve makroekonomik tahminlerimizi güncellenmesi sonrası Şirket için 21.0 olan hedef pay fiyatımızı 19,80 TL seviyesine indiriyoruz. Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %28 prim potansiyeli taşımaktadır. Toplam sipariş tutarı 9.0 milyar dolar seviyesine indi (YS20: 9,5 milyar dolar)–2021 yılının ilk çeyreğinde de Kovid-19 nedeniyle sipariş alımlarında önceki yıllara göre azalma görüldü.

Şirket, 1Ç21’de toplam 114 milyon dolar yeni sipariş aldı. (1Ç20:349 milyon dolar). Şirket, 1Ç21’de tekrar net borç pozisyonuna döndü – Şirket’in YS20’de 209 milyon TL olan net nakit pozisyonu 1Ç21’de 1.072mn TL net borç pozisyonuna döndü.

2021 beklentilerini korudu –Aselsan 2021 yılına ilişkin beklentilerini korudu. Şirket 2021 yılında net satış geliri büyümesinin TL bazında %40-50 artması beklerken FAVÖK marjının ise %20-22 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor. Şirket 2021 yılında toplam yatırım harcamasının ise 2,0 milyar TL seviyesinde olmasını planlıyor. “

Ekonomi