SPK’dan ‘tam kapanma’ düzenlemesi: Bilanço bildirim tarihi uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu; portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşlarıyla, borsada işlem gören işletmelerin sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bilanço bildirim sürelerine 30 gün eklendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Sermaye piyasalarının güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde gelişimine katkı sağlanması ve yatırımcılara ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sunulması misyonuyla hareket eden Kurulumuzca, küresel COVID-19 salgınının ülkemiz finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesi, finansal raporların ihtiyaca uygun ve güvenilir bir şekilde hazırlanıp sunulması ve ülke genelinde uygulanacak “tam kapanma” tedbirlerine uyumun desteklenmesi amacıyla Kurulumuzun 29/04/2021 tarihli toplantısında; Kurulumuzun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 7’inci maddesi uyarınca 3 aylık ara dönem finansal rapor hazırlamakla ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmekle yükümlü olan,

a) Portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşlarının henüz kamuya açıklanmamış 01.01.2021-31.03.2021 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılmasına,

b) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin henüz kamuya açıklanmamış 01.01.2021-31.03.2021 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılmasına,

c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan özel hesap dönemine sahip işletmelerin, nihai bildirim süresi 2021 yılının Nisan veya Mayıs ayı olan ve henüz kamuya açıklanmamış finansal raporlarının bildiriminin, ilgili mevzuatla belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine karar verilmiştir.”

 

 

 

Ekonomi