THY’de bilanço sonrası etki sınırlı

Türk Hava Yolları (#THYAO) 2021 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket pandemi sürecinde piyasa beklentilerinin zarar yönünde oluşmasına karşın kar açıkladı. Kurumlar da hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler tarafından hazırlanan analizde, Türk Hava Yolları 1Ç21 finansal sonuçları değerlendirildi. Analizin tamamı şu şekilde:

Son Kapanış: 12,92

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,6 düşüşle 13,3 milyar TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %34,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %295,4 artışla 2,6 milyar TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 854 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.513 baz puan artışla %19,4 olmuştur.

Net zararı 4. çeyrekte 385 milyon TL olurken, 1. çeyrekte 438 milyon TL net karı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 2 milyar TL net zarar açıklamıştır.

Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %8,4 artışla 118,5 milyar TL olmuştur.

Sonuç:

Şirket, 1Ç21’de 13.252 mn TL satış geliri (kons: 13.462 mn TL), 2.566 mn TL FAVÖK (kons: 2.882 mn TL) ve 438 mn TL net kar (kons: -235 mn TL) açıklamıştır. 1Ç21’de yıllık %45 azalışla 3,1 milyon yurtiçi, %56 gerilemeyle 3,4 milyon uluslararası yolcuya hizmet verirken, toplam yolcu sayısı %52 daralmayla 6,4 milyon olmuştur. Şirket dolar bazında,  yıllık %55 azalışla 901 milyon dolar yolcu geliri, % 77 artışla 824 milyon Dolar kargo geliri elde etmiştir. Böylelikle toplam satış gelirleri yıllık %29 düşüşle 1.796 milyon dolar olmuştur. 1Ç21’de yakıt giderleri %47 azalışla 418 milyon dolar, personel giderleri %38 düşüşle 304 milyon dolar, havalimanı giderleri %33 gerilemeyle 170 milyon dolar, yer hizmetleri giderleri %26 azalışla 136 milyon dolar,  Satış Pazarlama giderleri %43 düşüşle 123 milyon dolar ve operasyonel giderler (satışların maliyeti dahil) yıllık %34 gerilemeyle 1.868 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle şirket %286 artışla 409 milyon dolar FAVÖK, %22,8 FAVÖK marjı (yıllık +18,6 puan) ve %90 yükselişle 478 milyon dolar FAVKÖK, %26,6 FAVKÖK marjı (yıllık +16,7 puan) elde etmiştir. 1Ç21’de 43 milyon dolar net finansal gelir sonrası şirket 61 milyon dolar net kar (1Ç20: -327 milyon dolar)  açıklamıştır. Hisse son 12 aylık verilere göre 8,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. 1Ç21’de net kar beklentilerin üzerinde açıklanmıştır.

Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.”

Vakıf Yatırım, THY için 15,78 TL’den 16,62 TL’ye revize ederken, ‘tut’  tavsiyesini ‘al’ olarak değiştirdi.

Vakıf Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Türk Hava Yolları (THYAO) 1Ç21 Finansal Sonuçları: Net kar, pozitif fiyatlamayı beraberinde getirecektir (+) 1Ç21 döneminde, beklentimizin (559 mn TL net zarar) ve piyasa öngörüsünün (235 mn TL net zarar) tersine, 438 mn TL net kar açıkladı.

Şirket, 1Ç20 dönemini 2,02 mlr TL net zarar ile tamamlamıştı. Yolcu tarafında azalan talebi kargo gelirleri ile telafi etmeye çalışan şirketin, 1Ç21 döneminde kaydettiği net finansal gelire bağlı olarak,  net kar beklentimizde sapma gerçekleşti.

Şirketin satış gelirleri 1Ç21’de beklentilere paralel, yıllık %14 gerileyerek 13,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin iç hat yolcu sayısı yıllık %45, dış hat yolcu sayısı ise %57 geriledi. Yolcu sayısındaki düşüşle birlikte yolcu gelirlerinde %45 gerileme gözlenen şirketin, kargo gelirleri ise yıllık %113 artarken, zayıf trafik verilerinin gelirler üzerindeki etkisi kısmen telafi edildi. FAVÖK,  beklentimize paralel, yıllık 3 kata yakın artışla 1Ç21 döneminde 2,57 mlr TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise yıllık 4,2 puan artışla %19,4 seviyesine gerçekleşti.

Yorum: Şirketin 1Ç21 finansallarında beklentilere paralel, kargo operasyonlarının desteği ön planda olmaya devam etti. Net zarar beklentilerinin tersine 1Ç21 dönemi, net kar ile tamamlandı. 1Ç21 finansallarına piyasa tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Türk Hava Yolları son bir ayda endekse paralel performans sergiledi.

Aşılamaların hızlanması ile birlikte seyahat ve turizm aktivitelerinin normalleşmesine yönelik beklentilerin yükselmesi, hisse performansını destekleyecektir. 1Ç21 verileri ardından THY için 15,78 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 16,62 TL seviyesine revize ediyor, uzun vadeli TUT önerimizi “AL” olarak değiştiriyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ise sürdürüyoruz.”

Ak Yatırım, THY için 14,00 TL hedef fiyatını ve ‘nötr’ tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Türk Hava Yolları (THY) dün 1Ç21 sonuçlarını açıkladı. Şirket’in 438 milyon TL olan 1Ç21 net karı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen 2,02 milyar TL’lik net zarara göre önemli bir gelişme kaydetti. Bu artışta geçtiğimiz yıla göre kargo gelirleri sayesinde iyileşen operasyonel performansın yanında kur farkı gelirlerinin de etkili olduğunu görüyoruz (1Ç21’de 796 milyon TL kur farkı gelirine karşın 1Ç20’de 312 milyon TL kur farkı zararı). Diğer taraftan,  operasyonel sonuçlar piyasanın ve bizim beklentilerimizin bir miktar altında kalırken, net kar konsensüs tahmini olan 235 milyon TL net zararın ve bizim görece daha iyimser olan 244 milyon TL net kar beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bizim beklentimize olan olumlu sapmanın 209 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri ve tahminimizden düşük amortisman gideri olduğunu görüyoruz. Ciro tarafında, kargo gelirleri tahminlerle paralel oluştu. Ancak yurt içi ve yurt dışı yolcu gelirlerinin bizim tahminimizin %10 gerisinde kalması nedeniyle,  yıllık bazda %14 gerileyen toplam ciro tahminimizin altında kaldı.

Birim maliyetler öngörülerimiz dahilinde gerçekleşince, %295 artış kaydederek 2,57 milyar TL’ye ulaşan FAVÖK, bizim 2.95 milyar TL olan ve piyasanın 2,88 milyar TL olan beklentisinin hafif gerisinde kaldı.

 

Yönetim belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle 2021 yılı için beklentilerini açıklamadı. Beklenti üzeri gerçekleşen net kara ilk tepkinin olumlu olmasını bekliyoruz. Ancak sapmanın operasyonel sonuçlar ile desteklenmemesi nedeniyle potansiyel tepkinin sınırlı ve kısa süreli olacağını öngörüyoruz. Türk Hava Yolları için 14.00TL/hisse hedef fiyatımız ve ‘Nötr’ tavsiyemiz bulunmaktadır.”

Ekonomi