Türk İlaç yüzde 110 oranında bedelsiz kararı aldı

Türk İlaç yüzde 110 oranında bedelsiz kararı aldı

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Türk İlaç ve Serum Sanayi (#TRILC) bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, bugün (7 Mayıs) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 77.050.000 TL olan şirketin sermayesini, tamamı iç kaynaklardan paylara ilişkin İhraç Primleri’den karşılanmak suretiyle 84.755.000 TL (%110 oranında) artırarak 161.805.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

Bundan sonraki süreçte Türk İlaç’ın başvurusunun ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı beklenecek.

Türk İlaç’ın mevcut kayıtlı sermaye tavanı 315.000.000 TL seviyesinde bulunuyor.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketimizin 315.000.000,-(üçyüzonbeşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirket sermayesinin %110 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ve tamamı iç kaynaklardan paylara ilişkin İhraç Primleri’den karşılanmak suretiyle 84.755.000,- (seksendörtmilyonyediyüzelllibeşbin) TL artırılarak, 77.050.000- (yetmişyedimilyonellibin) TL’den 161.805.000,- (yüzaltmışbirmilyonsekizyüzbeşbin) TL’sına çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında;

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,

(B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,

3. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6’ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ekonomi