Vakıf GYO’dan yüzde 100 oranında bedelli kararı

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#VKGYO), bugün (28 Nisan) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kararla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada şirket yönetiminin, 500 milyon lira olan çıkarılmış sermayeyi, yüzde 100 oranında 500 milyon lira artırarak, 1 milyar liraya çıkarmasına karar verildiği kaydedildi.

Bundan sonraki süreçte şirketin SPK’ya yapacağı başvurunun sonucu beklenecek.

Vakıf GYO, bedelli sermeye artırımı başvurusuna SPK’dan onay alırsa, kayıtlı sermaye tavanı olan 1 milyar liraya ulaşmış olacak.

Şirketin konuyla ilgili KAP’a gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirket’in esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin  %100  oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL’ye çıkarılmasına, 

Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına, 

Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına, 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.  ilgili pazarda halka arz edilmesine, 

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, 

Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, 

Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin genel mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine, 

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına, 

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası  hususlarında Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 

Ekonomi