Yabancılar borsaya mesafeli duracak

Merkez Bankası’nın haftalık yayınladığı Menkul Kıymet İstatistiklerinde yabancıların geçen hafta 0 bakiye olan hisse işlemleri önceki 3 hafta satış olarak gerçekleşmişti. Bu hafta (16-23 Nisan) haftası ise 104,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleşti.

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan analizde, bu alımın gücü, piyasadaki etkisi ve devamı inceleniyor.

Analiz şu şekilde:

“TCMB verilerine göre 16-22 Nisan haftasında yurtdışı yerleşikler (yabancılar) fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 104 milyon dolar net alış yaparken, Repo dâhil DİBS’te (Tahvil) ise 253 milyon dolar net alış yaptı. DİBS’teki çıkışın 324 milyon dolarlık kısmının Repo tarafından gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. BIST’te yabancı çıkışının momentum kaybettiği ve bir ay sonra yeniden yabancı girişi gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak bu girişin geçen hafta yapılan halka arzlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle yabancı yatırımcıların BIST’ten çıkışı dursa da henüz geri döndüklerini söylemek için erken olduğunu düşünüyoruz.

Yabancılar bir süre için BIST’e mesafeli durmaya devam edecektir.

BIST’te yılbaşından beri toplam yabancı çıkışı 1,97 milyar dolar olurken, DİBS tarafı 568 milyon dolar giriş var. 2021 yılı toplam yabancı çıkışı BIST’teki güçlü çıkışların etkisi ile 1,4 milyar Dolar oldu. DİBS yabancı payı geçen haftaki %5,02 seviyesinden bu haftaki çıkış ile %4,87 seviyesine geriledi. DİBS yabancı payı 2020 yılı içinde yaşanan güçlü çıkışlarla %3,27 seviyelerine kadar gerilemişti.

BIST Kasım sonrası oluşan yabancı pozisyonu 393 mn dolar çıkışa dönerken, DİBS tarafında çıkışlar oluşsa da Kasım’dan beri bakıldığında DİBS tarafında yabancılar halen 3,18 milyar dolar artıda seyrediyor.

Geçmişte BIST’te yabancı giriş/çıkışı ile endeksin performansı arasında %95 üzeri bir korelasyon vardı. Bu korelasyon 2019 yılı başından itibaren bozulmaya başladı. BIST’te yabancı payının %40’lı seviyelere gerilemesiyle yabancı yatırımcıların BIST’teki hâkimiyetinin kırıldığını görüyoruz. BIST’de düşük fiili dolaşıma sahip ancak yüksek halka açıklık oranına sahip yabancı sahipliğindeki şirketler çıkarıldığında yabancı payının çok daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Özetle BIST’te ciddi bir yapısal değişim yaşandı ve yabancı hâkimiyeti sona ererken, fiyatlama konusunda hâkimiyet yerli yatırımcılara geçti.

BIST Yabancı Payı

BIST yabancı payı geçen hafta Perşembe günkü %43,02 seviyesinde iken bugün %43,01 (T-3 takasını gösteriyor) seviyesinde yatay hareket ediyor. Bu veri hesaplama yönteminden dolayı zaman zaman yanıltıcı olabilmektedir. Yabancı sahipliğindeki bazı hisselerin piyasa değerinde yaşanan aşırı değer artış ya da azalışları yabancı giriş/çıkışı olmasa da yabancı payında önemli değişimlere neden olabiliyor. Örnek olarak halka açıklık oranı yüksek ancak fiili dolaşım oranı düşük olan QNBFB ve KENT gibi hisselerin piyasa değerinde yaşanan değer artış/azalışları yabancı payının seviyesini önemli derecede etkiliyor. Bu tür halka açıklığı yüksek ancak fiili dolaşımı çok düşük yabancı sahipliğindeki hisseleri çıkardığımızda yabancı payının %35’in de altında olduğunu düşünüyoruz. Hesaplama yöntemi nedeniyle yabancı girişi/çıkışları için bu veri yerine kur ve fiyat etkisinden arındırılmış TCMB’nin haftalık menkul kıymet istatistikleri ile BIST’in yayınladığı aylık net yabancı giriş/çıkış verilerinin takip edilmesi daha doğru olacaktır. Alternatif olarak üsteki grafikte siyah çizgi ile gösterilen (mavi yabancı payı, kırmızı BIST-100 endeksi) yabancı hisse adedi verisi takip edilebilir. Yabancı takas adedinin Ocak ayı ortasından beri yabancı çıkışına paralel gerilerken, son bir aydaki güçlü yabancı çıkışın etkisiyle Kasım ayındaki dip seviyelerin de altını test ettiğini görüyoruz. Bu görünümde Kasım sonrasında oluşan yabancı girişinin TCMB verilerinin işaret ettiği gibi tamamının geri verildiğine işaret ediyor. “

 

Ekonomi