Yurt dışı operasyonlarının satışı kârı uçurdu

Yurt dışı operasyonlarının satışı kârı uçurdu

Migros (#MGROS) 2021 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. Pandemi sürecinden pozitif etkilenen şirket ayrıca yurt dışı operasyonlarındaki satış ile 2021 yılı Ocak-mart döneminde beklentilerin çok üzerinde 210 milyon TL net kar açıkladı. Kurumların finansal sonuçlara dair analizleri ve hisse üzerinde etkisi ise şöyle oldu:

Deniz Yatırım, Migros için 50,20 TL hedef fiyatını ve ‘al’ tavsiyesini korudu.

Deniz Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Tavsiye AL

Fiyat/Hisse TRY37.54

Hedef Fiyat/Hisse TRY50.42

Getiri Potansiyeli 34%

HAO 51%

Piyasa değeri TRY6,797 mln

MGROS Bağlı ortak satış karı beklentilerin üzerinde net kar açıklamasını sağladı / sınırlı olumlu

Migros, 1Ç21’de 7.689 milyon TL gelir (Konsensus: 7.739 milyon TL / Deniz: 7.734 milyon TL ), 605 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 593 milyon TL / Deniz: 598 milyon TL) ve 210 milyon TL net kar (Konsensus: 12 milyon TL net kar / Deniz: 25 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 1Ç21 faaliyet karlılığı beklentilere paralel gelirken Ramstore Makedonya’nın satışından elde edilen satış karından dolayı beklentilerin üzerinde net kar açıklamıştır. Sonuçların hisse performansına sınırlı olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. MGROS, 3,8x 2021T FD/FAVÖK ve 3,3x 2022T FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görmektedir. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız olan 50.42 TL’yi AL tavsiyesi ile koruyoruz.

Migros’un satış gelirleri 1Ç21’de yıllık %21 yükseliş ile 7,7689 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin 1Ç21 FAVÖK rakamı faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki azalışın da desteğiyle yıllık %20 artmış ve 598 milyon TL olan beklentimize paralel 605 milyon TL’ye yükselmiştir.

Aynı dönemde, FAVÖK marjı yıllık yatay kalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, 1Ç21’de 228 milyon TL net finansal gider kaydetmesine rağmen giderlerinin çoğunlukla banka kredileri faiz giderlerinden ve kiralama yükümlülükleri faiz giderlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Migros, 1Ç20’de net 148 milyon TL kur farkı gideri kaydederken 1Ç21’de 17 milyon TL net kur farkı geliri kaydetmiştir.

Hatırlatmak gerekirse, Şirket bağlı ortaklığı Ramstore Makedonya’nın 9 Mart 2021 tarihli hisse devir sözleşmesi ile satışından kaynaklı 213,1 milyon TL satış karı yazmıştır.

2020 yılsonunda 95 milyon EUR olan brüt EUR borcu, 1Ç21 itibariyle 34 milyon EUR’ya kadar gerilemiştir. Net borç rakamına baktığımızda ise 2020 yılına göre 55 milyon TL’lik bir artışla 3.596 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, 1Ç21’de Net borç / FAVÖK rasyosu yıllık 1,9x seviyesinden 1,5x’e düşmüştür.

Yönetim’in, 1Ç21’de yabancı para cinsi cinsindeki kredi yükünü başarılı bir şekilde azalttığını görüyoruz ve olumlu olarak değerlendiriyoruz. ? 1Ç21’de Online operasyonlarında  (i) Migros Sanal Market siparişleri yaklaşık 2,6x (ii) Migros Hemen siparişleri 9,0x (iii) online müşteri sayısının da 2,0x arttığı gözlemlenmiştir. Migros, 1Ç21 sonunda 2.330 mağazaya ulaşmış olup toplam satış alanını da yıllık yaklaşık %4 arttırmıştır.

Şirket, 2021 beklentilerini korudu  (i) %15-18 satış büyümesi, (ii) FAVÖK marjı %8,0- 8,5 (TFRS16 etkisi dâhil), (iii) yaklaşık 170 yeni mağaza açılışı, (iv) yaklaşık 600 milyon TL yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır.”

Ak Yatırım,  Migros için hedef fiyatını 50,00 TL’den 52,00 TL’ye güncellerken, ‘endeksin üzerinde getiri’ tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Operasyonel performans piyasa beklentilerine uyumlu, net kar Makedonya operasyonlarının satışından elde edilen bir seferlik gelirden kaynaklı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.  Migros 1Ç21’de 210 milyon TL net kar açıkladı (bizim tahminimiz 28 milyon TL net kar ve piyasa ortalama tahmini 15 milyon TL net kar). Yaşanan sapmanın temel nedeni ise Migros’un Makedonya operasyonlarının satışından elde ettiği bir sefere mahsus 213 milyon TL’lik gelirden kaynaklanmaktadır. Ciro ve FAVÖK beklentilere yakın gerçekleşti.  Ciro (7,7 milyar TL) yıllık bazda %21’lik artış ile Piyasa ortalama beklentisinin yaklaşık %0,7 altında. Brüt kar marjı yıllık 0,9 puan artarak %27,6 olurken, faaliyet giderlerinin ciroya oranı 1Ç21’de %22,5 oldu (1Ç20’da %22,0 idi). FAVÖK ise 1Ç21’de 605 milyon TL oldu (piyasa ortalama beklentisi 593 milyon TL). Migros’un Euro bazlı brüt borcu Mart sonu itibariyle 34 milyon Euro’ya geriledi (Aralık sonu itibariyle 95 milyon Euro). Migros yönetimi 2021 yılı hedefini değiştirmedi ciro büyümesi %15-18 (bizim beklentimiz %20), 170 yeni mağaza açılışı ve 600 milyon TL yatırım harcaması planlıyor. 1Ç21 sonuçlarından 2021T FAVÖK tahminimizi 2.660 milyon TL (önceki 2.526 milyon TL) ve 2021 net kar tahminimizi 512 milyon TL’ye (önceki 310 milyon TL) yükseltirken, iskonto oranımızı da güncelledik. Yapılan bu değişiklikler sonrasında, Migros hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 50 TL (önceki 52 TL) olarak güncelliyoruz ve “Endeksin Üzerinde” beklentimizi koruyoruz. Her ne kadar operasyonel performans beklentilere paralel gelmiş olsa da, beklentinin üzerinde gelen net kar hisseyi bugün hafif olumlu etkileyebilir. “

Yapı Kredi Yatırım, Migros için 55,00 TL hedef fiyat ile ‘al’  tavsiyesini yineledi. Yapı Kredi Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“MGROS – 1Ç21 Finansal Sonuçlar: Karlı ve nakit yaratan büyüme

Migros, 1Ç21 finansallarında 210 milyon lira net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 16 milyon lira net kar, bizim beklentimiz 30 milyon lira net zarardı. Net kardaki yüksek sapmanın ana nedeni, şirketin Makedonya operasyonlarının satışından elde ettiği 213 milyon liralık bir defaya mahsus satış kazancını bu çeyrek finansallarına yansımasıydı.

Özet Görüşümüz

Şirketin ciro büyümesi ve operasyonel karlılığı beklentilerimiz paralelinde gelse de, sonuçları bir bütün olarak olumlu değerlendiriyoruz çünkü maliyet bazının, özellikle personel giderleri ve çevrim-içi satış yatırımları nedeniyle arttığı bir dönemde şirketin yüksek ciro artışını marjlarda manalı bir gerileme olmadan sağlaması bize göre ileriki çeyrekler için ümit vericidir. Hisse için 55 lira hedef fiyatla, “AL” önerimizi yineliyoruz.

Migros Yönetimi, 1Ç21 sonuçları yılın tamamı için öngörülerinden daha iyi bir tabloyu işaret etse de, öngörülerinde bir değişikliğe gitmedi.

Buna göre şirket, 2021’de %15-18 arası ciro büyümesi (1Ç21: %21)  yakalamayı ve kendi tanımıyla VAFÖK’ünün %8-8,5 civarında olmasını (1Ç21: 8,8%) beklemeye devam etmektedir.”

Vakıf Yatırım, Migros için 50,25 TL hedef fiyatını ve ‘al’ tavsiyesini sürdürdü.

Vakıf Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“(+) Migros (MGROS): 1Ç21 dönemini beklentimizin (2 mn TL) ve piyasa öngörüsünün (17 mn TL) üzerinde, 210 mn TL net kar ile tamamladı.

Operasyonel tarafta beklentilere paralel gelen sonuçlara karşılık Ramstore Makedonya hisse devri kaynaklı kaydedilen 213 mn TL’lik satış karı, net kar öngörümüzde gerçekleşen sapmada etkili oldu. Salgın süreci nedeniyle artan ev tüketimi ve online operasyonların desteğinde şirketin konsolide gelirleri, beklentimize (7,89 mlr TL) ve piyasa tahminlerine (7,73 mlr TL) paralel, yıllık %21 artışla 7,69 mlr TL seviyesine ulaştı. FAVÖK bu dönemde yıllık %20 artarak 605 mn TL seviyesine yükselirken, beklentimize (632 mn TL) ve piyasa tahminine (590 mn TL) paralel seyretti. FAVÖK marjı da hem beklentilere hem de 1Ç20 dönemine göre yatay seyrederek %7,9 seviyesini korudu. Yorum: Net karlılık tarafında tek seferlik gelire bağlı önemli bir yükseliş gerçekleşse de operasyonel tarafta güçlü seyrin de devam ettiğini görüyoruz. Finansalların şirket hisselerinin performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda endekse paralel seyretti. Migros için 50,25 TL hisse başı fiyat hedefimizi ve uzun vadeli “AL” önerimizi sürdürürken, kısa vadeli Endekse Paralel Getiri önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak güncelliyoruz. “

 

Ekonomi